TIOP-1.2.3-11/1-2012-0400 számú pályázat

Pályázó/kedvezményezett neve: Tihanyi Bencés Apátság

A project címe: Informatikai fejlesztés és akadálymentesítés a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájában 

A beruházás összköltsége: 5.500.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%     

A projekt indokoltsága:

Az iskola könyvtárában egy darab számítógép segítette a tanulókat az információkeresésében. Nem rendelkezett számítógépes nyilvántartó programmal sem - az állomány feltártságával kapcsolatos hiányosság sürgős megoldást kívánt. Megoldandó probléma volt az akadálymentes mellékhelyiség létesítése, mivel a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása sérült. Kiemelt feladat volt a könyvtár információs és kommunikációs technológiájának, infrastruktúrájának fejlesztése, ezt új számítógépek beszerzésével és integrált könyvtári rendszer megvásárlásával és használatával kívánjuk elérni. A könyvtári munkagépek mellett fokozatosan gyarapodnak a használók által közvetlenül igénybe vehető információkereső rendszerek. A SZIRÉN integrált könyvtári rendszer működtetésével a könyvtár alkalmassá válik a korszerű, naprakész információs igény kielégítésére.

 A beruházás várható eredménye:

 A fejlesztésnek köszönhetően a Tihanyi Bencés Iskola könyvtára megfelel a korszerű IKT infrastrukturális követelményeknek. Ezáltal az iskolai könyvtár az intézmény tanítási, tanulási helyszínévé és kommunikációs centrumává válik. Gyűjteménye széleskörűen feldolgozottá válik, így sokkal korszerűbben tudják a tanulók az információkat hasznosítani. A szakszerűen feltárt gyűjtemény a hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival forrásközpontként fog működni. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. Egyúttal széleskörű lehetőséget kínál az olvasásfejlesztésre, a tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására. Ennek a célnak az elérésben segítséget nyújt a beszerzésre kerülő nyolc darab számítógép szoftverekkel, internet hozzáféréssel, egy integrált könyvtári nyilvántartó rendszer, továbbá egy projektor táblával és egy többfunkciós nyomtató.

A könyvtár megközelíthető válik, fizikai és szellemi hozzáférést fog biztosítani a mozgássérültek részére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.11.30.

Projektazonosító: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0400