Rólunk

GDPR - Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(tanulókra vonatkozó eljárásrend)

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája tanulói jogviszonyban álló természetes személyekkel, illetve törvényes képviselőikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

 

1. Az adatkezelő neve: Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája; elérhetősége: 8237 Tihany Csokonai u73.; az adatkezelő vezetője: az intézmény mindenkori vezetője

 

2. A Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján – mint nevelési-oktatási tevékenységet folytató intézményt terhelő – jogi kötelezettsége teljesítése céljából jogosult kezelni az érintett egyes személyes adatait. A jogi kötelezettség teljesítésén túl egyes személyes adatok a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája általi megismeréséhez és kezeléséhez az érintett tanuló vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája Pedagógiai Programjában részletezett nevelési-oktatási tevékenység ellátása céljából. A tanulói jogviszonyban álló személy vagy törvényes képviselője ennek érdekében nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a tanuló egyes személyes adatait a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája megismerheti, kezelheti és adatfeldolgozó részére továbbíthatja, továbbá kijelenti, hogy a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája adatkezelésének tényét, célját, és a Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája adatkezelési tájékoztatóját megismerte és megértette.

Bővebben: GDPR - Adatkezelési tájékoztató

Dokumentumok, közzétételi lista

Az intézmény adatai:

OM azonosító: 037073

Intézmény neve: Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája

Székhely címe: 8237 Tihany, Csokonai utca 73.

Székhelyének megyéje: Veszprém

Intézményvezető neve: Radó László

Telefonszáma: 87/448-205

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátott feladatok:  

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

A fenntartó adatai:

Fenntartó: Tihanyi Bencés Apátság

Fenntartó címe: 8237 Tihany, I. András tér 1.

Fenntartó típusa: egyházi jogi személy

 Képviselő neve: Mihályi Norbert Jeromos

Telefonszáma: 87/538-200

 E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dokumentumok

PEDAGÓGIAI PROGRAM

ZENEISKOLA HELYI TANTERVE - Érvényes a 2011. szeptember 1. előtt beiratkozott tanulókra.

ZENEISKOLA HELYI TANTERVE - Érvényes a 2011. szeptember 1. után beiratkozott tanulókra.

HÁZIREND

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IKT STRATÉGIA

Közzétételi lista

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

az általános iskolában tanító pedagógusok

a zeneiskolában tanító pedagógusok

Országos kompetenciamérések eredményei:

Tanévenkénti bontásban itt megtekinthető

Intézmény statisztikai adatai

2017. október 1-jei állapot - általános iskola

2017. október 1-jei állapot - zeneiskola

 ÁLTALÁNOS ADATOK

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Intézményünk beiskolázási körzete:

Tihany, Balatonakali.

Azokat a diákokat, akik más településről érkeznek, a fennmaradó helyekre tudjuk felvenni. 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Általános iskola:

A Balatonfüredi Járási Hivatal által meghatározott időpontban.

(Április 1. és 30. között.)

Alapfokú Művészeti Iskola:

Április hónapban a következő tanévre.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Évfolyamonként egy osztály.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy fore megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az általános iskolában tandíj, térítési díj nincs.

Az alapfokú művészetoktatásban zeneművészeti ágon a 2017/18-as tanévben 14.000,-Ft/tanév térítési díjat kell megfizetni.

A hátrányos helyzetű tanulók nem fizetnek zeneiskolai térítési díjat. Indokolt esetben a rászoruló tanuló szülője írásban kérheti a térítési díj fizetése alóli felmentést. A kedvezmény mértékéről, illetve a mentességről a zenetanár és az igazgató dönt, a növendék tanulmányi előmenetelét, szorgalmát is figyelembe véve.

A zeneiskolai térítési díj a félévi, illetve a tanév végi tanulmányi eredmény függvénye. A zeneiskolai térítési díjat az iskolatitkárnál kell nyugta ellenében befizetni.

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén az étkezési, illetve zeneiskolai térítési díjtöbblet befizetés visszatérítése a bejelentést követő egy hónapon belül esedékes, melyről a szülő kérésére az igazgató gondoskodik.

Étkezési térítési díj a 2021/22-es tanévben szeptember 1-jei állapot:

ebéd 420,- Ft/fő/nap

tízórai, ebéd, uzsonna 500,- Ft/fő/nap

Az étkezéshez nem kell térítési díjat fizetnie gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónak. A három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekeinek 50%-ot kell fizetnie. Tihany Község Önkormányzat döntése értelmében a tihanyi lakóhellyel rendelkező családok esetében a három gyermeket nevelő családok gyermekei a térítési díj 25%-át, a háromnál több gyermeket nevelő családok gyermekeinek nem kell térítési díjat fizetnie.

Az étkezési térítési díj megállapításakor adható kedvezményeket a Tihanyi Bencés Apátság és a tihanyi, valamint a társközségek önkormányzatai (szociális bizottságok javaslata alapján) rendeletben állapítják meg. Az étkezési térítési díjat az élelmezésvezető havonta szedi be az előre meghatározott napokon. Az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat, a bejelentést követő naptól kezdődoen a következő befizetés alkalmával beszámítja az élelmezésvezető. Az étkezés lemondása a szülő feladata, személyesen, vagy telefonon teheti meg az élelmezésvezetőnél, reggel 8 óráig.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Elérhető a Tihanyi Bencés Apátság honlapján

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenorzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Ellenorzo szerv Kezdo dátum  Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 2017.01.24.  2017.01.25.  Elszámolás ellenőrzése
Veszprém Megyei Kormányhivatal  2016.09.27.  2016.09.27.  Törvényességi ellenőrzés
Veszprém Megyei Kormányhivatal  2014.09.16.  2014.09.16.  Törvényességi ellenőrzés

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

2014.09.08.  2014.09.08.  Elszámolás ellenőrzése

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

2013.03.25.  2013.03.28.  Elszámolás ellenőrzése

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskolában tanári ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és a szünetek alatti felügyeletét.
Tanári ügyelet .730-tól ? 13.35-ig tart.
Napközis felügyelet 12.30-tól ? 17.00-ig és tanulószobai ügyelet 12.30 ? 17.00-ig működik.
Az udvaron 17.00-ig csak napközis vagy tanulószobás tanulók lehetnek.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A tanév rendje

Tájékoztató - A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

 

Kapcsolat

Az iskola neve:

Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája

Rövidített név:

Bencés Általános Iskola

Címe:

8237 Tihany, Csokonai u. 73.

Telefon /fax: 

06-87-538-040

Radó László igazgató közvetlen elérhetősége:

06-30-756-0265

E-mail: 

info [kukac] tihanyibencesiskola [pont] hu