Általános iskola

Gyermekétkeztetés

Az iskolai gyermekétkeztetést az iskola épületében működő, Tihany Község Önkormányzat által fenntartott konyha látja el.

Élelmezésvezető: Poráczkiné Kovács Nikoletta

Elérhetősége: 87-448-514

Amennyiben gyermekük betegség miatt, vagy más okból hiányzik, az étkezést kérjük mondják le a fenti telefonszámon. Az ingyenes étkezést igénybevevők is kérjük, tegyék ezt meg!

Az iskolai menza aktuális étrendjét a Tihany Tv által szerkesztett képújságban érhetik el az alábbi linken:

http://tihanytv.eu/kepujsag

Iskolatörténet


A tihanyi iskola története

Az egykori iskola épülete 

Tihanyban az iskola és tanítói lakás megépítése Reyser apát 1703-i rendelete alapján indult meg. Ez a rendelkezés 1703. május 21-én kelt, melyet Reyser apát a ?tihanyi községnek megtartandó punetumai?-ban adott ki:

Bővebben: Iskolatörténet