EU pályázatok

TÁMOP 3.1.4. - 08

 Az iskola korábbi fenntartója, Tihany Község Önkormányzata az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola valamint a Visszhang Óvoda közreműködésével a TÁMOP-3.1.4-08 pályázaton: A ZÖLD ÓVODA és az ÖKO ISKOLA program integrálása a kompetencia alapú oktatásba ? címmel 22.000.000.-Ft támogatást nyert.

 

Tihany egy környezettudatos nemzedékért

A munkát megkezdtük 2009. június 15-én, a tantestület számára projektindító napot szerveztünk két szakértő és a témakörben gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus bevonásával.

Vásároltunk 4 laptopot és egy nyomtatót. Az intézmény saját költségvetéséből vásárolt egy interaktív táblát, ezzel lehetővé vált, hogy a tanítási órákon a diákok digitális tartalmakat is feldolgozhatnak.

Szerződtünk egy intézményi folyamat szaktanácsadóval, és a szakértőkkel, mentorokkal, akik a bevezető pedagógusok munkáját segítik. 
Tájékoztattuk a szülőket a tanévnyitónkon illetve a szeptember 23-i szülői értekezleten a pályázatról és annak részleteiről.

Új kompetencia alapú könyveket rendeltünk az érintett tanulócsoportoknak és azokból kezdték meg a tanítást bevezető pedagógusaink. (Bertha Mihályné matematika 5. o., Dr. Nagyné Járvás Katalin Informatika 6. o.,  Gfellnerné Kasza Zsuzsanna magyar 2. o., Takácsné Csóka Gabriella magyar 3. o. a 2009/2010-es tanévben)
Ugyanebben a tanévben a hetedik osztály tantárgytömbösítéssel tanulja az ember a természetben műveltségi területnek megfelelő tantárgyakat: földrajz, biológia, fizika, kémia, ÖKO. A hatodik osztályban a szövegértés szövegalkotás kulcskompetencia fejlesztését végzi Tátrainé Parragi Eleonóra a történelem és honismeret tantárgyak keretén belül is. 

Gfellerné Kasza Zsuzsanna témahetet szervezett, amely keretein belül 5 napig különböző tantárgyakon keresztül egy témát, a szüretet járták körbe az őszi időszakban.

Takácsné Csóka Gabriella a víz témakörét vezette be tavasszal a témahetén keresztül.

Dr. Nagyné Járvás Katalin és Bertha Mihályné 3 hetet meghaladó ÖKO-projektünket szervezikték meg, amely ápr. 22-május 13-ig tartott.

Pedagógusaink az alábbi továbbképzésen vettek részt :

1. Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzésaugusztus 5-13, Tihany: Bertha Mihályné (40 óra), Dr. Nagyné Járvás Katalin (40 óra), Gfellnerné Kasza Zsuzsanna (40 óra), Takácsné Csóka Gabriella (40 óra), Karácsonyi Éva (40 óra), Juhos Anna (40 óra).
2. Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) augusztus 25-27, Herend:
Bertha Mihályné (30 óra), Dr. Nagyné Járvás Katalin (30 óra)
3. Menedzsmentképzés: Változásmenedzsment, projektmenedzsment szeptember 7-9, Tihany:Bertha Mihályné (30 óra), Csizmazia Kenéz László (30 óra)
4. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása ? a szövegértés programcsomag az 5-8. évfolyamon szeptember 10-12, Veszprém: Tátrainé Parragi Eleonóra (30 óra)
5. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása ? a szövegértés programcsomag az 1-4. évfolyamon szeptember 11-13.Várpalota: Gfellnerné Kasza Zsuzsanna (30 óra), Takácsné Csóka Gabriella (30 óra) Karácsonyi Éva (30 óra),  
6. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása ? a matematika programcsomag az 5-8. évfolyamon számára - szeptember 24-26, Ajka: Bertha Mihályné (30 óra), Dr. Nagyné Járvás Katalin (30 óra)
7. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása október 15-17, Badacsonytomaj: Gfellnerné Kasza Zsuzsanna (30 óra), Takácsné Csóka Gabriella (30 óra)
8. Óvoda ?Iskola átmenet- október 15-17, Balatonkenese: Juhos Anna (30 óra), Tátrainé Parragi Eleonóra (30 óra)
9. Adaptív tanulásszervezés ? kooperatív tanulás, 30 órás képzés Vértesszőlősön, melyen Gfellnerné Kasza Zsuzsanna, Takácsné Csóka Gabriella, mint bevezető-pedagógusok és Karácsonyi Éva vettek részt.
10. Projektpedagógia, epochális oktatás ? 30 órás képzés, Kecskéd községben, melyen Dr. Nagyné Járvás Katalin, Dr. Tátrainé Parragi Eleonóra és Bertha Mihályné, mint bevezető-pedagógusok vettek részt.
11. A korszerű tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazásáról közoktatási intézmény vezetőinek ? 30 órás képzés Balmazújvárosban. Ezen Bertha Mihályné, mint az iskola igazgatója és Csizmazia Kenéz László, mint a TÁMOP projekt szakmai vezetője vettek részt.
12. 2010. március 5-6-án illetve 19-20-án tantestületünk minden tagja Szabó Ágnes pszichológus vezetésével tantestületi képzésen vett részt, amely témája az iskolai agresszió kezelése illetve a kommunikáció.
13. 2010. április 15-17-ig Dr. Nagyné Járvás Katalin részt vett a Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában című 30 órás képzésen.

Illyés Gyula Általános és Zeneiskola szülői tájékoztató rendezvényt tartott a nyilvánosság biztosítása érdekében 2009. november 18-án 16 órakor. Megnyitó beszédet mondott Tósoki Imre polgármester, tájékoztatást adott: Bertha Mihályné igazgató és Csizmazia Kenéz szakmai vezető, előadást tartott Fehérvári Krisztina tanácsadó, közoktatási szakértő.

 A 2009/2010-es tanévre vonatkozó feladatokat projektzáró rendezvény keretében lezártuk. 

Projektfenntartási időszak 5 év.
Kezdete: 2010/2011. tanév 2010. szeptember 1.
Vége: 2014/2015. tanév 2015.augusztus 31.