Lelkiség

Lelki élet az iskolában

A bencés apátság nem egyszerűen fenntartója, és gazdája iskolánknak, a bencés szellemiség megjelenik mindennapjainkban is. Élő kapcsolat alakult ki az iskola és a szerzetesközösség között.

A bencés atyák jelen vannak életünkben, általuk találkozhatunk Krisztussal a diákmiséken, és a szentgyónások alkalmával. Az ádventi és a nagyböjti időszakban szervezünk tanulóink számára gyónási lehetőséget, és karácsony valamint húsvét előtt tartunk diákmiséket.

A közös ádventi gyertyagyújtásokon és nagyböjti keresztútjárásaink alkalmával az atyák megosztják velünk gondolataikat, a Szent Benedek-napon megismerkedhetünk szerzetesi életmódjukkal.

 Hittanórákat a bencés atyák mellett két világi hittanár is tart. A hittanórákon való részvétel mindazok számára kötelező, akik már az egyházi iskolába iratkoztak be. Jelenleg három ilyen osztályunk van, az első, a második és a harmadik. Az ő lelki épülésüket egy-egy bencés atya ? mint az osztály lelki vezetője ? segíti. Az elsősök pásztora Ágoston atya, a másodikosoké Domonkos atya, a harmadikosoké Jeromos atya.

Jeromos atya az iskolalelkészünk is egy személyben, akihez bátran fordulhatnak kérdéseikkel, problémáikkal gyerekek és pedagógusok egyaránt. 

 

Szép hagyomány, hogy az elsősök Szent Erzsébet napján maguk által készített finomsággal kedveskednek az ötödikeseknek, akik Mikuláskor viszonozzák a testvérosztály jóságát.

Mikuláskor Szent Miklós püspök ?személyesen? járja végig az osztályokat, és apátságból hozott édességgel lepi meg a gyerekeket. 

 

Az énekkar nem csak az iskolai ünnepélyeken örvendeztet meg bennünket, hanem rendszeres résztvevői az apátsági rendezvényeknek is (Kézfogás, Ádventi áhítat stb.). 

Nem feledkezünk meg a felnőttek lelki gondozásáról sem. A nagyböjti időszakban ?Lelki napot? szervezünk tanáraink számára ? természetesen a bencés atyák vezetésével. Ezen a napon diákjaink számára nincs tanítás. J